NBR monitor

FH40 NBR meter

NBR staat voor Natural Backgroud Rejection. De blauwe probe in combinatie met de FH40 vormt de FH40 NBR meter. Dit meetprincipe wordt vooral toegepast waar kleine verschillen in de achtergrond gemeten moeten worden en[...]

Radeye NBR

De RadEye NBR (Natural Background Rejection) is geschikt voor zeer gevoelig meten waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen natuurlijke en kunstmatige gammastraling. Met de NBR sonde is het mogelijk om in wisselende[...]