Netview software

Netview software

Categorieën : Alarm monitoren.

Fabrikanten : ThermoFisher Scientific.

Voor het in kaart brengen van het volledige alarmmonitoring systeem in de verschillende ruimtes dient de NETVIEW software. Met dez NETVIEW software brengt u alle alarmmonitoren in beeld in het laboratorium. Het is ook mogelijk om historische data op te vragen en grafisch weer te geven.