FHT59C Aerosol monitor – moving filter

FHT59C Aerosol monitor – moving filter

Categorieën : Aerosol monitoren.

Fabrikanten : ThermoFisher Scientific.

De FHT59C Aerosol Monitor wordt voor verschillende applicaties toegepast op het gebied van monitoring van luchtbesmettingen alsmede immissie en emissie metingen. De actuele en verzamelde aerosol gebonden alfa en bèta activiteit worden gemeten.  De radon activiteit in de lucht wordt gecompenseerd door middel van de alpha/bèta ratio methode. Hierdoor is het mogelijk onderscheid te maken tussen
natuurlijke en kunstmatige bèta aerosolen. Hierdoor worden kunstmatige bèta activiteit concentratie niveaus ver onder de natuurlijke bèta emitter waardes gedetecteerd. Met een gering benodigd vloeroppervlak kan de Aerosol Monitor FHT59C bijvoorbeeld voor inspectie werk in een kerncentrale gebruikt worden.
De detector is een eind venster proportionele telbuis om simultaan aerosol-gebonden alfa en bèta activiteit te meten.
Het meetbereik is 100-105 Bq/m3. De meter is voorzien van een filterrol dat manueel gewisseld moet worden. Het filter zit op een rol en schuift periodiek (of afhankelijk van de meting) door. Hierdoor is een filterrolwissel pas na een groot aantal metingen noodzakelijk.